HGA TRIỂN KHAI BÁN DÒNG SẢN PHẨM MỚI: NHÔM HUECK- CHLB ĐỨC