94 XÓM CHÙA

Công trình số 94 Xóm chùa

Chủ đầu tư: Tập đoàn Toàn Tiến House

Hạng mục:

- Cửa nhôm cao cấp AAC kính hộp

- Cửa nhôm Xingfa mặt sau

- Vách kính

Một số hình ảnh công trình sau khi hoàn thiện: