Hạng mục:

Cửa nhôm cao cấp AAC

Phụ kiện Siegenia - Đức

Dưới đây là một số hình ảnh công trình đi vào hoàn thiện