VILLA DE TRANG

 

Dự án: Villa De Trang

Hang mục:

- Cửa nhôm AAC, nhôm 2 màu ghi vân gỗ, nhôm có cầu cách nhiệt

- Vách kính cong

Hình ảnh trước khi hoàn thiện

Chúng tôi sẽ cập nhật hình ảnh sau khi công trình hoàn thiện