Khách sạn Dũng Quyết

 

Chủ đầu tư:

- Công ty TNHH Dũng Quyết

- Địa chỉ: Thành phố Bắc Ninh

- Hang mục:

+ Cửa nhôm Xingfa màu trắng

+ Vách dựng nhôm Hyundai hệ 80 màu trắng

+ Kính dán phản quang 11.38mm

+ Lam chữ C màu vân gỗ

Một số hình ảnh công trình:

Công trình trước khi hoàn thiện

Hình ảnh công trình sau khi hoàn thiện