Thoáng tầm nhìn, rộng không gian.

Cửa đi mở quay ra ngoài phù hợp với nhà có không gian rộng bên ngoài, cửa mở góc tối đa 1800 dùng khung cố định 2 bên, nên tận dụng được không gian bên ngoài tạo độ rộng tối đa cho không gian bên trong ngôi nhà.