Phong thủy

               Để có phòng ngủ hợp phong thủy

             Phong thủy cho nhà vườn

                Ý nghĩa của Bát cung trong phong thủy

Theo phong thủy, cửa ra vào các phòng trong nhà là nơi truyền khí nên cần được bố trí lệch nhau để không tạo ra sự xung khắc.